REAL-I, the Image File Collection of the Academic Library

Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 65.

Biró, Marianna (Photographer): A Bélmegyeri Fás-puszta a 20. század 40-es éveiben. (1999)

Biró, Marianna (Photographer): A Bélmegyeri Fás-puszta a 20. század 50-es éveiben. (1999)

Biró, Marianna (Photographer): A Bélmegyeri Fás-puszta a 19. század első felében. (1999)

Biró, Marianna (Photographer): A Bélmegyeri Fás-puszta a 19. század közepén. (1999)

Biró, Marianna (Photographer): A Bélmegyeri Fás-puszta a 19. század második felében. (1999)

Biró, Marianna (Photographer): A Bélmegyeri Fás-puszta a 20. század végén. (1999)

Biró, Marianna (Photographer): A Cserebökényi-puszták TK és környéke vegetációtípusai a 18. és a 20. században. (1994)

Biró, Marianna (Photographer): A Cserebökényi-puszták TK és környéke vízrajza a 18. és a 20. században. (1994)

Biró, Marianna (Photographer): A Dél-Örjeg területe az 1926-ban helyesbített III. katonai felmérésen. (2001)

Biró, Marianna (Photographer): A Dévaványa-Ecsegi-puszták táj- és élőhely típusai a folyószabályozások előtt. (1999)

Biró, Marianna and Révész, András (Photographer, UNSPECIFIED): A Duna - Tisza köze aktuális élőhelytérképe. (2005)

Biró, Marianna (Photographer): A Duna - Tisza köze vegetációja a 18. században. (1998)

Biró, Marianna (Photographer): A Fekete-Körös menti táj 1780-as években. (1998)

Biró, Marianna (Photographer): A Fekete-Körös menti táj 1822-ben. (1998)

Biró, Marianna (Photographer): A Fekete-Körös menti táj 1860-ben. (1998)

Biró, Marianna (Photographer): A Fekete-Körös menti táj 1884-ben. (1998)

Biró, Marianna (Photographer): A Fekete-Körös menti táj 1940-ben. (1998)

Biró, Marianna (Photographer): A Fekete-Körös menti táj 1950-ben. (1998)

Biró, Marianna (Photographer): A Fekete-Körös menti táj 1995-98-ban. (1998)

Biró, Marianna (Photographer): A Gödöllői-dombság erdőségeinek térképe 1886-ban. (2003)

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, MÉTA Munkacsoport (Other): B1a - Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások inváziós fertőzöttsége = B1a - Plant invasion in eu- and mesotrophic reed and Typha beds. (2009)

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, MÉTA Munkacsoport (Other): B2 - Harmatkásás, békabuzogányos mocsári-vízparti növényzet inváziós fertőzöttsége = B2 – Plant invasion in Glyceria, Sparganium and Schoenoplectus beds. (2009)

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, MÉTA Munkacsoport (Other): B6 - Zsiókás és sziki kákás szikes mocsarak inváziós fertőzöttsége = B6 - Plant invasion in zsiókás és sziki kákás szikes mocsarak. (2009)

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, MÉTA Munkacsoport (Other): E2 - Veres csenkeszes hegyi rétek inváziós fertőzöttsége = E2 – Plant invasion in festuca rubra hay meadows. (2009)

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, MÉTA Munkacsoport (Other): F1a – Ürmöspuszták inváziós fertőzöttsége = F1a – Plant invasion in Artemisia salt steppes. (2009)

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, MÉTA Munkacsoport (Other): F2 - Szikes rétek inváziós fertőzöttsége = F2 – Plant invasion in salt meadows. (2009)

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, MÉTA Munkacsoport (Other): G1 - Nyílt homokpusztagyepek inváziós fertőzöttsége = G1 – Plant invasion in open sand steppes. (2009)

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, MÉTA Munkacsoport (Other): H2 - Felnyíló, mészkedvelő lejtő és törmelékgyepek inváziós fertőzöttsége = H2 – Plant invasion in calcareous rocky steppes. (2009)

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, MÉTA Munkacsoport (Other): H5a – Kötött talajú sztyeprétek (lösz, agyag, nem köves lejtőhordalék, tufák) inváziós fertőzöttsége = H5a – Plant invasion in closed steppes on loess, clay, tufa. (2009)

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, MÉTA Munkacsoport (Other): J4 – Fűz-nyár ártéri erdők inváziós fertőzöttsége = J4 – Plant invasion in riverine willow-poplar woodlands. (2009)

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, MÉTA Munkacsoport (Other): K2 - Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek inváziós fertőzöttsége = K2 – Plant invasion in sessile oak - hornbeam woodlands. (2009)

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, MÉTA Munkacsoport (Other): K5 – Bükkösök inváziós fertőzöttsége = K5 – Plant invasion in beech woodlands. (2009)

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, MÉTA Munkacsoport (Other): L1 - Mész- és melegkedvelő tölgyesek inváziós fertőzöttsége = L1 – Plant invasion in closed termophilous downy oak woodlands. (2009)

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, MÉTA Munkacsoport (Other): L2a - Cseres-kocsánytalan tölgyesek inváziós fertőzöttsége = L2a – Plant invasion in turkey oak - sessile oak woodlands. (2009)

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, MÉTA Munkacsoport (Other): L5 – Alföldi zárt kocsányos tölgyesek inváziós fertőzöttsége = L5 – Plant invasion in closed lowland steppe oak woodlands. (2009)

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, MÉTA Munkacsoport (Other): LY3 - Bükkös sziklaerdők inváziós fertőzöttsége = LY3 – Plant invasion in limestone beech forests. (2009)

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, MÉTA Munkacsoport (Other): M5 – Homoki borókás-nyárasok inváziós fertőzöttsége = M5 – Plant invasion in poplar-juniper steppe woodlands. (2009)

Borsos, Balázs (Photographer): Nemzetiségek aránya az adott települést tartalmazó járásban - 1900. (2008)

Borsos, Balázs (Photographer): Többségi nemzetiség az adott települést tartalmazó járásban - 1900. (2008)

Borsos, Balázs (Photographer): Felekezetek aránya az adott települést tartalmazó járásban - 1900. (2008)

Borsos, Balázs (Photographer): Többségi felekezet az adott települést tartalmazó járásban - 1900. (2008)

Borsos, Balázs (Photographer): Település-lélekszám átlaga az adott települést tartalmazó járásban - 1900 - 7 kategória. (2008)

Borsos, Balázs (Photographer): Népsűrűség az adott települést tartalmazó járásban - 1900. (2008)

Borsos, Balázs (Photographer): A szántó aránya az adott települést tartalmazó járásban - 1895. (2008)

Borsos, Balázs (Photographer): A kert aránya az adott települést tartalmazó járásban - 1895. (2008)

Borsos, Balázs (Photographer): A rét aránya az adott települést tartalmazó járásban - 1895. (2008)

Borsos, Balázs (Photographer): A szőlő (termő) aránya az adott települést tartalmazó járásban - 1895. (2008)

Borsos, Balázs (Photographer): A legelő aránya az adott települést tartalmazó járásban - 1895. (2008)

Borsos, Balázs (Photographer): A nádas aránya az adott települést tartalmazó járásban - 1895. (2008)

Borsos, Balázs (Photographer): Az erdő aránya az adott települést tartalmazó járásban - 1895. (2008)

Borsos, Balázs (Photographer): A terméketlen terület aránya az adott települést tartalmazó járásban - 1895. (2008)

Borsos, Balázs (Photographer): A szántó jövedelme az adott települést tartalmazó becslőjárásban - 1910 (fillér/kh). (2008)

Borsos, Balázs (Photographer): A kert jövedelme az adott települést tartalmazó becslőjárásban - 1910 (fillér/kh). (2008)

Borsos, Balázs (Photographer): A rét jövedelme az adott települést tartalmazó becslőjárásban - 1910 (fillér/kh). (2008)

Borsos, Balázs (Photographer): A szőlő jövedelme az adott települést tartalmazó becslőjárásban - 1910 (fillér/kh). (2008)

Borsos, Balázs (Photographer): A legelő jövedelme az adott települést tartalmazó becslőjárásban - 1910 (fillér/kh). (2008)

Borsos, Balázs (Photographer): A nádas jövedelme az adott települést tartalmazó becslőjárásban - 1910 (fillér/kh). (2008)

Borsos, Balázs (Photographer): Az erdő jövedelme az adott települést tartalmazó becslőjárásban - 1910 (fillér/kh). (2008)

Borsos, Balázs (Photographer): A teljes termőterület jövedelme az adott települést tartalmazó becslőjárásban - 1910 (fillér/kh). (2008)

Borsos, Balázs (Photographer): Átlagos birtoknagyság a szántóterületre vetítve az adott települést tartalmazó járásban - 1895. (2008)

Borsos, Balázs (Photographer): Átlagos birtoknagyság a teljes területre vetítve az adott települést tartalmazó járásban - 1895. (2008)

Teleki, József (UNSPECIFIED): Magyarország vármegye térképe a Hunyadiak korában 2. (Unpublished) (2009)

Khan, Mohammed Yakub and Láng, Klára (Cartographer, Transcriber): Dunhuangi határfal : Kézzel rajzolt térkép. (Unpublished) (2009)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Magyarország vármegye térképe a Hunyadiak korában 1. (Unpublished) (2009)

Láng, Klára (Transcriber): Göttingen térképe 1840 körül : Teleki József élete és munkássága. (Unpublished) (2005)

This list was generated on Fri Apr 19 20:04:41 2024 CEST.