REAL-I, the Image File Collection of the Academic Library

Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 368.

Láng, Klára (Transcriber): Sűrűn glosszázott nyomtatvány, alighanem a krakkói egyetemi előadásokon készült jegyzetekkel, ahol V. Eck tanított az Eck, Valentinus: Utrum prudenti viro sit ducenda uxor. Cracoviae : per H. Vietorem, [1524] dokumentumban. (2013)

Székely, Zsolt (Transcriber): The great hall at Audley End. (2021)

Marastoni, József and Székely, Zsolt (Other, Transcriber): Tittel Pál arcképe. (1869)

Láng, Klára (Transcriber): Aranyozott, vaknyomásos, valószínűleg cseh reneszánsz kötéstábla a Hippokratés: Biblia hapanta. Basileae : par H. to Probenio kai N. to Eposkopio, 1538. dokumentumból. (2013)

Láng, Klára (Transcriber): Valószínűleg eddig nem regisztrált nyomtatvány a tizenöt éves háború idejéről, Esztergom ostromáról. (2013)

Láng, Klára (Transcriber): Reneszánsz könyvkötés Lucretia alakjával a Riccio, Michele: De regibus Francorum lib. III. Basileae : in Off. Frob., 1535. kötetből. (2013)

Székely, Zsolt (Transcriber): The hall at Penshurst. (2021)

Hüppmann, Franz and Spiegl, Johann and Horányi, Károly (Artist, Artist, Transcriber): Az egykori csillagda, az Uraniae alaprajza. (Unpublished) (1813)

Hüppmann, Franz and Spiegl, Johann and Horányi, Károly (Artist, Artist, Transcriber): Az egykori csillagda, az Uraniae tervrajza. (Unpublished) (1813)

Regiomontanus, Johannes (Other): Tabula primi mobilis (folio 1 recto és folio 3 recto). (Unpublished) (2018)

Hartmann, Schedel (Other): Johannes Regiomontanus portré a Liber chronicarum-ban (Nürnberg, 1493.). (Unpublished) (2018)

Regiomontanus, Johannes (Other): Tabulae directionum profectionumque. Augsburg, 1490. [belső borító]. (Unpublished) (2018)

Dorn, Hans (Other): Torquetum (Buda, 1490) Készítette: Hans Dorn. (Unpublished) (2018)

Doré, Gustave and Székely, Zsolt (Illustrator, Transcriber): All hope abandon ye who enter here. Canto III. line 9. (2021)

Henszlmann, Imre and Gerster, Károly and Frey, Lajos (Other, Other, Other): A magyar akademiai palota tervei : I. Henszlmann és társai terve. (1861)

Szkalnitzky, Antal (Other): A magyar akademiai palota tervei : II. Szkalnitzky Antal terve. (1862)

Ferstel, Heinrich von (Other): A magyar akademiai palota tervei : III. Ferstel A. terve. (1862)

Klentze, Leo (Other): A magyar akademiai palota tervei : IV. Klentze Leo, müncheni építész terve. (1862)

Stüler, A. (Other): A magyar akademiai palota tervei : V. Stüler A. berlini építész terve. (1862)

Stüler, A. (Other): Az akademiai palota terve, a végleges megállapodás szerint. (1862)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Instrumentum Confoederationis Inclytorum. (1705)

Láng, Klára (Transcriber): Festett kínai selyemkönyv. (2016)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Illusztrációk a világkrónika első, Georg Alt (1450k.–1510) nürnbergi humanista által fordított német nyelvű kiadásából. (2016)

Kazinczy, Ferenc (Other): Kazinczy Ferenc árnyrajza Kölcsey Ferencről. (1814)

Bolyai, János (UNSPECIFIED): Appendix, scientiam spatii absolute veram exhibens; a veritate aut falsitate axiomatis XI. Euclidei aǀa priori haud unquam decidendaǀ independentem; adjecta ad casum falsitatis quadratura circuli geometrica. (1832)

Ludovicus, Carbo (UNSPECIFIED): Ad serenissimum principem et inclitum Pannoniae regem divum Mathiam Lodovici Carbonis dialogus de ipsius regis laudibus rebusque gestis. (1475)

Láng, Klára (Transcriber): Thuróczy János: Chronica Hungarorum. (2017)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Constitutiones incliti regni Hungariae. (1486)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Dante Alighieri: La divina commedia. (2016)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Eukleidész: Elementa. (1482)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Lactantius: Opera. (1476)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Antoninus Florentinus: Chronicon. (1484)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Vincentius Bellovacensis: Speculum historiale. (1483)

Láng, Klára (Transcriber): Expositio hymnorum cum commento. (2010)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Jacobus de Voragine: Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia. (1483)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Guido de Cauliaco: Chirurgia cum aliis aliorum tractatibus. (1904)

Ulrich, Han (UNSPECIFIED): Plutarkhosz: Vitae illustrium virorum. (1470)

Piusz pápa, (UNSPECIFIED): Epistolae familiares / ed. Nicolaus de Vuile. (2010)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Bessarion bíboros: Adversus calumniatorem Platonis. (1469)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Hésziodosz: Theogonia. (2010)

Láng, Klára (Transcriber): De divi Mathiae regis laudibus rebusque gestis dialogus = Mátyás király dicső tetteiről írott corvina. (Unpublished) (2003)

Láng, Klára (Transcriber): Bellifortis. (Unpublished) (2008)

Láng, Klára (Transcriber): Szózat. (Unpublished) (2005)

Láng, Klára (Transcriber): Előszó : Lírai költemények. (Unpublished) (2005)

Láng, Klára (Transcriber): Gondolatok a könyvtárban : Lírai költemények. (Unpublished) (2005)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Nicolaus Perottus: Cornucopiae linguae Latinae. (1489)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Corpus iuris civilis : Digesta Iustiniani : Digestum vetus / cum glossa ordinaria Accursii Florentini. (1482)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Corpus iuris civilis : Digesta Iustiniani : Digestum novum / cum glossa ordinaria Accursii Florentini. (1483)

Stuchs, Georg (UNSPECIFIED): Missale Strigoniense. (1490)

Láng, Klára (Transcriber): 42-soros Biblia. (2010)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Graduale Romanum / ed. Franciscus de Brugis. (1499)

Láng, Klára (Transcriber): ifj. Pápai Páriz Ferenc európai peregrinációjának emlékkönyve 1711-1726. (Unpublished) (2004)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Voyage pittoresque de la Grèce. (2010)

Láng, Klára (Transcriber): Néró, a véres költő című regénnyel kapcsolatos anyag. (Unpublished) (2011)

Kerekes, Zoltán and Láng, Klára (Photographer, Transcriber): Dr. Faust illusztráció : MTAK Elischer-féle Goethe-gyűjteménye. (Unpublished) (2009)

Széchenyi, István (UNSPECIFIED): Széchenyi István naplójegyzetei. (2016)

Blaschke, János and Schorn, Jacob (UNSPECIFIED): Berzsenyi Dániel verseit tartalmazó kézirat információs oldalai. (1816)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Giulio Capra: XLI. Digestorum, seu Pandectarum Iustiniani... paraphrasis. (2016)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Hore divine virginis Marie secundum usum Romanum. (2016)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): A Biblianac első resze... (2016)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Komjáti Benedek: Az Zenth Paal leveley magyar nyelven. (1533)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Tragoediae/comm. Gellius Bernardinus Marmita et Daniel Caietanus. (2016)

de Gregoriis, Johannes and de Gregoriis, Gregorius (UNSPECIFIED): Robertus Caracciolus: Sermones quadragesimales de peccatis. (Unpublished) (1490)

Fridolin, Stephan (UNSPECIFIED): Stephan Fridolin: Schatzbehalter oder Schrein der wahren Reichtümer des Heils und ewiger Seligkeit. (2017)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Liber sextus Decretalium / cum glossa Johannis Andreae. (2016)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): De laudibus Matthiae Corvini poemation. (2016)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Magyar Akadémiai Album. A Magyar Tudományos Akadémia ünnepélyes megnyitásának emlékéül. (2016)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Rationale divinorum officiorum. (2010)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): A Mahmúd Mírza Kádzsár (1799–1853) perzsa herceg műveit tartalmazó gyűjtemény belső kötéstáblája és címoldala. (2015)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Nizámí (1141–1209) Hamsza című verseskötet, kötéstábla és címoldal. (2015)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Ibrahim Pecsevi (1572–1650) török történetíró krónikájának kéziratos példánya. (Unpublished) (2014)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Lovas hadmozdulatokat szemléltető ábrák Matrakcsi Naszúh 16. században élt török szerző Riszále-i Tohfetü’l-guzát (A harcosok könyve) című harcászati munkájában. (Unpublished) (2016)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Illusztráció a Keleten számos változatban elterjedt „papagáj-mesék” (Sukaszaptati; Tútínáme) 18. századi török adaptációjában. (Unpublished) (2016)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Címoldal és illusztráció a 18. században élt török misztikus szerző, Ibrahim Hakki Erzurumí Maárifetnáme című kozmográfiai művéből. (Unpublished) (2016)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Mehmed Rásid 18. századi oszmán udvari történetíró krónikájának 1741-ben, a magyar származású Ibrahim Müteferrika isztambuli nyomdájában megjelent kiadása. (Unpublished) (1741)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Metszetek az Ibrahim Müteferrika által 1730-ban kiadott Tárih-i Hind al-Garbí (Nyugat-India – azaz Amerika – története) című török nyomtatványból. (Unpublished) (1730)

Láng, Klára (Transcriber): Nyomódúc, rajta lancsa betűkkel az „Om mani padme hum” felirat ismétlődik. (Unpublished) (2017)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Illusztrált fanyomat tibeti papíron, 18. század. (Unpublished) (2016)

Láng, Klára (Transcriber): Nyomtatott szerencsehozó amulett, 19. század. (Unpublished) (2017)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Mahzór, ünnepi imakönyv. (Unpublished) (1270)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Maimonides (1135–1204) Misné Tóra című vallásjogi műve. (1926)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Díszített oldalak Firdauszí (940 k.–1020) Sáhnáme című eposzának 15. sz.-i kéziratából. (Unpublished) (2016)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Misna-kézirat. (Unpublished) (2016)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Kaufmann Haggáda. (Unpublished) (2016)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): A Korán 7. (A magaslatok) fejezetének kezdete egy mamlúk-kori kéziratban. (Unpublished) (2016)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Esztétikusan elrendezett, különböző művekből származó kommentárok egy arab jogtudományi munka margóján, a 18. sz.-ból. (Unpublished) (2016)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): A muszlim hitvallásról (saháda) szóló arab nyelvű értekezés. (Unpublished) (2016)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Ibn Hazm (megh. 1064) Dzsamharat anszáb al-arab c. genealógiai munkájának díszes indiai másolata. (Unpublished) (1905)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Jellegzetes, fekete keretes nyugat-szumátriai (Indonézia) muszlim bőrkötés, 19. sz. (Unpublished) (2016)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Háromosztatú Mahzór, ünnepi imakönyv. (1320)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Háromosztatú Mahzór, ünnepi imakönyv (egymásba fonódó páros medalionok). (Unpublished) (2016)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Érsekújvári kódex, 1529–1531. (Unpublished) (1529)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Boazana (Bologna: Benedictus Hectoris Faelli, 1495k.). (Unpublished) (1495)

de Mediavilla, Richardus (UNSPECIFIED): Commentum super quarto Sententiarum / ed. Franciscus Gregorius. (Unpublished) (2010)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Commentum super quarto Sententiarum (bélyegzőtáblák). (Unpublished) (2010)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Explanatio psalmorum : Quinquagena 1–3. (Unpublished) (1493)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): A Képzőművészeti Társulat külön bérleti szerződés (1864). (Unpublished) (1864)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): MTA főpénztári napló (1853-1860). (1853)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Sand-buried Ruins of Khotan kézirata. (2016)

Láng, Klára (Transcriber): Asztrológiai kézirat a tibeti gyűjteményből. (Unpublished) (2017)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): „Az indiai-Rúm országbeli (=római vagyis európai) Szken dha (=Szkander vagyis Sándor) kérdéseinek feleletei”. (Unpublished) (1824)

Láng, Klára (Transcriber): Asztrológiai kézirat, a tigris és a nyúl évének horoszkópja, 20. sz. eleje. (Unpublished) (2017)

Láng, Klára (Transcriber): A Gyémánt Szútra első, festett oldala, 19. sz. vége. (Unpublished) (2017)

Láng, Klára (Transcriber): Tibeti kotta, 19. sz. vége. (Unpublished) (2017)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Taẖmīs al-Burda. (Unpublished) (2016)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Ḫamsa (kézirat). (Unpublished) (2016)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Az úgynevezett második Kaufmann Misné Tóra. (1310)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Az arab irodalom egyik leghíresebb misztikus versének, al-Búszírí (megh.1296) Burda (A köpeny) c. művének további sorokkal kiegészített változata. (2016)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Muszlim örökösödési joggal foglalkozó arab kézirat. (2016)

Láng, Klára (Transcriber): 1701-ből származó, magrebi írásos tulajdonosi bejegyzések egy arab nyelvű jogtudományi mű díszes előzéklapján. (Unpublished) (2017)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Batak (Indonézia) pusztaka. (Unpublished) (2016)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Harci jelenet Firdauszí Sáhnáme c. eposzának a 19. sz. elején készült kéziratos példányából. (Unpublished) (2016)

Láng, Klára (Transcriber): A Nagy Sándor legendás történeteit megörökítő Iszkendernáme török változata. (Unpublished) (2017)

Láng, Klára (Transcriber): Pradzsnyápáramitá festett hátlapja. (Unpublished) (2009)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Vasárnapi Ujság egy oldala Madách Imre portréjával (1862. május 25.). (1862)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Az Eötvös-féle torziós inga. Metszet a gyártó cég 1928-as kereskedelmi katalógusából. (1928)

de Lyra, Nicolaus (UNSPECIFIED): Nicolaus de Lyra (1270/1275–1349) magyarázatai Ezékiel próféta könyvéhez, 15. sz., Németország. (2016)

de Lyra, Nicolaus (UNSPECIFIED): Nicolaus de Lyra (1270/1275–1349) magyarázatai Ezékiel próféta könyvéhez, 15. sz., Németország. (2016)

Vörösmarty, Mihály (UNSPECIFIED): Vörösmarty Mihály Zalán futása c. eposzának első kiadásának címlapja. (1825)

von Goethe, Johann Wolfgang (Artist): Goethe: Folyóparti táj, 1776–1777. Ceruzarajz. (1776)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Magyar Tudományos Akadémia emléklapja, 1858. (1858)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Magyar nemes és gazdálkodó öltözék illusztráció Robert Townson Travels in Hungary című művéből. (1800)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Illusztrációk Townson, Robert (1799) Voyage en Hongrie, précédé d’une description de la ville de Vienne et des jardins impériaux de Schoenbrun (chez Poignée, Paris) munkájából. (1799)

Kun, Zsanett (Transcriber): G 83-90 - Hóráskönyvek (részletek). (Unpublished) (2022)

Kun, Zsanett (Transcriber): G 92-94 - Részletek az MTA KIK Keleti Gyűjteményének állományából. (Unpublished) (2022)

Kun, Zsanett (Transcriber): G 77 - Szegedi Biológiai Kutatóközpont. (Unpublished) (2022)

Kun, Zsanett (Transcriber): G 71 - Gróf Teleki József. (Unpublished) (2022)

Kun, Zsanett (Transcriber): G 75 - Az MTA Palotájának díszterme. (Unpublished) (2022)

Kun, Zsanett and Rusz, Károly (Transcriber, Artist): G 76 - Az Akadémiai Könyvtár a palota megnyitása idején. (Unpublished) (2022)

Kun, Zsanett (Transcriber): G 91 - Az MTA KIK Keleti Gyűjteményének olvasóterme. (Unpublished) (2022)

Kun, Zsanett (Transcriber): G 98 - Az MTA KIK Katalógusterme. (Unpublished) (2022)

Kun, Zsanett (Transcriber): G 70, G 100 - Az MTA Palotája a Széchenyi tér felől. (Unpublished) (2022)

Kun, Zsanett (Transcriber): G 99 - A Széchenyi tér és a Lánchíd az MTA palota felől. (Unpublished) (2022)

Kun, Zsanett (Transcriber): G 74 - A Lánchíd a pesti oldal felől. (Unpublished) (2022)

Kun, Zsanett (Transcriber): G 67 - Gróf Széchenyi István. (Unpublished) (2022)

Kun, Zsanett (Transcriber): G 68, G 72, G 80 - Címoldalak. (Unpublished) (2022)

Kun, Zsanett (Transcriber): G 69, G 81, G 82, G 95, G 96, G 97 - Levelek az Akadémiai Könyvtár gyűjteményéből. (Unpublished) (2022)

Kun, Zsanett (Transcriber): G 79 - "Folyóiratok melyek a Magyar Tudós Társaság olvasó tárában találtatnak". (Unpublished) (2022)

Kerekes, Zoltán and Láng, Klára (Photographer, Transcriber): MTAK Elischer-féle Goethe-gyűjteménye. (Unpublished) (2009)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Gróf Gréven Regementje. (1789)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): A' Tsászár Magyar Lovas Regementje. (1789)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Első székely regement. (1789)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Hertzeg Eszterházy Miklós Gránátérossai. (1789)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Fö Hertzeg Ferdinánd Regementje. (1789)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Gróf Pálffy Gránátérosai. (1789)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): A’ Magyar Lovasságnak M.DCC.LXXXXIX. – Ti bátor Seregek / Bellona’ igaz magzati / Jól vitézkedtetek / FALUDI – A’ Hazai Szeretet készíttette. (1789)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Mozsár Ágyúk. (1789)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Tábori Ágyuk. (1789)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Mint marsiroznak az Ágyúsok és a' segítők (Handlanger) egy 6 fontos ágyúval. (1789)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Nándorfejérvára' és az azt ostromló tábor fekvése 1789. (1789)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Új Orsova és az azt Ostromló Tábor Fekvése 1789. (1789)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Tűzi testek ábrázolása. (1789)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): A' Martinjesti táján esett ütközet' hellyeinek ábrázolásai. (1789)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Két ágyús Batteria. – Mozsár-Batteria. (1789)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): A' Római, Orosz's Török Tsászárok között folyó Hadakozásnak Teátroma 1789. (1789)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Rom. Sz. Bir. Gróf Hadik András Fő Hadi Vezér. (1789)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Blokkház. (1790)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Gróf Gyulay Sámuel Regementje. (1790)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Gróf Károlyi Gránátérossai. (1790)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Illyen öltözetben jelentek meg némely Magyar Fő Asszonyságok az Ország szélén, a’ Bétsböl Haza jövő Koronának fogadására. Febru. 18ik napján 1790ik eszt. (1790)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Magyar Pap Magyar köntösben. (1790)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Nandorfejérvára' Zimon felől lett ostromlásának ábrázolása 1789. (1790)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Konstantzinápoly Várasának 's környékének fekvése. (1790)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Oláh-Ország Déli Része a’ Bánáttol fogva Nikopolis tájáig. (1790)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Így volt ki-téve IIik Jósef Tsászár' teste a’ Bétsi udvari Kápolnában Febr. 22ik napján 1790. (1790)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Magyar Tántzok klávikordiumra valók. (1790)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Magyar ének. (1790)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Két Magyar Ének. Iső Etele. IIdik Etelka. (1790)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Nandorfejérvárának a' Szerviai részről való ostromlása 1789. (1790)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): A' Mária Theresia nevű Fregát. (1790)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Ausztriai Német Al-Föld' mappája. (1790)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): A' Tsászári 's Királyi Lakóhelynek fekvése Bétsben. (1790)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): A' Szent István templomában IIik Jósef Tsászár halálára készíttett Gyász–alkotvány Bétsben 1790ik esztendőben. (1790)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Szent Bertalan Temploma. - Römer Palotája. (1790)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Ilyennek írták eddig Tudósaink a' Magyar Szent Koronát. – Mi Illyennek találtuk 1790ben Febr. 16ik napján. (1790)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Szent Márton Temploma Posonban. - Királyi ebédlő Palota a' Várban. (1790)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): A' Nápolyi Király mulattságára Wolkesdorfnál adott nagy vadászat' ábrázolása 1790. (1791)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Igy jelennek meg a’ Zászló-allyak Budán a’ Magyar Korona őrzésére 1790. (1791)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Igy tette le a' hitet Fels: IIik Leopold Királyunk a’ maga meg-koronáztatása napján Posonban a’ Misericordiánusok piattzán 1790ikben Nov. 15ikén. (1791)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Egy jele azon repeső indulatnak, mellyet mutatott Nemes Szabolts Vármegye, Felséges IIik Leopold Magyar Királyá lett koronáztatásának emlékezetére tartott öröm-űnnepén Nagy Kállóban Karátson Havának 5ik napján 1790ikben. (1791)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Illy formán is mennek bé a’ Korona őrző Vitézek Budára. 1790. (1791)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Báró Orczy Lőrintz Hadi Vezér Sz. István Rendjének Közép Keresztes Vitéze. (1791)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Pompás vitézi Gyakorlás, melly Laxemburgban tartatott Jul. 3dik nap. 1791. ... - Das zu Laxemburg gehaltene Karrousel den 3ten Jul. 1791. ... (1791)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): OLÁH ORSZÁGNAK Szisztov és Ibraila között fekvö része: BULGÁRIA, MOLDVA ÉS BESSZARÁBIA Tartományainak részeivel együtt – rajzolta 's mettzette NEMES BERKENY JÁNOS Veszprémi Fi. Bétsben 1791. (1791)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Második Székely Regement – Győri Fi Falusy Sigmond irta 1789. (1791)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): A’ Sántz Kosarok, 's Spanyol Sorompók képei. (1791)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Hertzeg Eszterházy Antal Gránátérossai. (1791)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Az Nápolyi emlékeztető pénzek képei. (1791)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Első és Második Ének. (1791)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Fő Hadi Vezér. Báró Loudon Gedeon. (1790)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Első Báni Horvát Regement. (1792)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Második Báni Horvát Regement. (1792)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Első Ferentz Magyar Király. (1792)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Emlékeztető–pénzek' képe. (1792)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Igy jelennek meg a’ zászló-allyak Budán a’ Magyar Korona őrzésére 1790. (1792)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Die 38ste Luftreise des Herren Blanchard in Vien den 6ten Juli 1791. (1792)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Idősbb Gróf Ráday Gedeon. (1792)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): a. La Tour Könnyü Lovas Regementjebéli Köz-katona. b. Tábori Vadász. (1793)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Sándor Leopold fő Hertzeg Magyar Ország Nádorispánnya. (1793)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Valentzia Várát ostromló, és a' Frantzia Tábort szemmel tartó eggyesült Seregeknek Fekvések. (1793)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Moguntzia Várossát ostromló Seregeknek fekvése. (1793)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Hertzeg Coburg Jósiás Fő Hadi Vezér. (1794)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): A' Frantziák ellen folyó hadakozásnak teátroma Landau vára környékén. (1794)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): IMMORTALI.PRINCIPI.VENCESLAO.KAVNITZ.A.RIETBERG. CVIVS.CONSILIO.PROVIDO.IVSTO.SAPIENTI.LIBERTAS.IVRA. LEGESQVE.PANNONIAE.REDDITAE.GRATI.COMITAT.SOPRON. ORDINES. D. D. D. M. D.CC.XC. (1794)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): A’ Frantziák ellen folyó hadakozásnak teátroma Felső Olasz Országban. (1794)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): A’ Lúveri Palotán álló Telegráfnak Képe Paris Várossában. (1794)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): LUDOVICUS.XVI.G.REX.M.ANTONIA.A.A.G.R.LUDO.CAROL.D. (1795)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Clerfayt K.K. General-Feldmarschal. (1795)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Portugalliában és Spanyol-Országban igy esik a' vad bikákkal való viadal. (1795)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Gróf Gvadányi Iósef Magyar Lovas Generális – A’mennyit Mársnak, annyit Apollónak. (1796)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Hadi vezér Sz. István rendjének közép keresztes vitéze báró Orczy Lőrinc. (1797)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Dagobertus Sig. Comes a Wurmser Ord. Milit. Reg. Theres Com(m)end. S. C. et R.A.M Camp. Maresch. Locumten. et Leg. Equest. Hung. chiliarcha. (1797)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Bounoparte. (1798)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): A’ JEGYEK’ MAGYARÁZATJA (SIGNORUM EXPLICATIO). (1798)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): BÁCS VÁRMEGYE (COMITATUS BACSIENSIS). (1798)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): VAS VÁRMEGYE (COMITATUS CASTRIFERREI). (1798)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): BEREG VÁRMEGYE (COMITATUS BEREGHIENSIS). (1798)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Erz-Herzog Carl. (1798)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Le Prince Souvorow. (1799)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): A' Magyar Hírmondóban közlött Egyiptom' le-írásához tartozó rajzolatok. (1799)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): EGYIPTOM, Arabsúl BOARR MASR, az az Masr Tartomán(n)ya, Norden, D'Anville, Niebuhr, Savary, 's Volney mappái szerént. (1799)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): EURÓPA, Á'SIA, ÁFRIKA és ÁUSZTRÁLIA. La Pérouse, Mungo-Park, 's más leg újjabb Utazók, és Tudósítások szerént. (1799)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Baron Kray, K. K. Feld Zeugmeister. (1799)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): William Pitt Ministre du Roi d’angletterre. (1800)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült Vármegyék. (1800)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Helvetia. A' XIII. Cantonaival A’ 11 Szövetséges Társaival, A’ 23 Alatta vaéóival úgy, amint vólt az 1798-diki Változásáig. Bétsben 1800. (1800)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): MÁRAMAROS VÁRMEGYE (COMITATUS MÁRAMAROSIENSIS). (1800)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): SZABOLCS VÁRMEGYE és A’ HAJDU VÁROSOK’ KERÜLETE (COMITATUS SZABOLCSENSIS). (1800)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): THÚRÓTZ VÁRMEGYE (COMITATUS THUROCZIENSIS). (1800)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): FEJÉR VÁRMEGYE (COMITATUS ALBENSIS). (1800)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Massena, Général Francois Comandant en Suisse. (1800)

Láng, Klára (Transcriber): Kunst-Geschichte von Fiorillo : Teleki József élete és munkássága. (Unpublished) (2005)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Zsámboky János arcképe Bombo nevű kutyájával. (1565)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Zsámboky János arcképe. (1603)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Illusztrációk Townson, Robert (1797) Travels in Hungary, with a short account of Vienna in the year 1793. (Robinson, London) munkájából. (1797)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Ex librisek a Teleki-Bolyai részlegből.

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Ritka könyvek részletei. (Unpublished)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): II. Lajos : illusztráció Dolinay Gyula Magyar királyok és hősök arczképcsarnoka című munkájából. (1991)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): II. Ulászló : illusztráció Dolinay Gyula Magyar királyok és hősök arczképcsarnoka című munkájából. (1991)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): A "Királydomb" lugasának belseje : illusztráció Ripka Ferenc Gödöllő a királyi család otthona című munkájából. (2000)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Mellékletek a Természet című folyóirat 18. számához. (1871)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): L. Döbler : Physiker aus Wien : illusztráció a Der Spiegel folyóiratból. (1871)

Forray, Iván and Heiczke, József (Illustrator, Other): Illusztrációk az Utazási album soborsini gróf Forray Iván eredeti rajzai és jegyzetei szerint : Olaszország, Malta, Egyiptom című munkából. (1859)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Illusztrációk Townson, Robert (1797) Travels in Hungary, with a short account of Vienna in the year 1793. (Robinson, London) munkájából. (1797)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Illusztrációk Townson, Robert (1799) Voyage en Hongrie, précédé d’une description de la ville de Vienne et des jardins impériaux de Schoenbrun (chez Poignée, Paris) munkájából. (1799)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Illusztrációk Townson, Robert (1799) Voyage en Hongrie, précédé d’une description de la ville de Vienne et des jardins impériaux de Schoenbrun (chez Poignée, Paris) munkájából. (1799)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Illusztrációk Townson, Robert (1799) Voyage en Hongrie, précédé d’une description de la ville de Vienne et des jardins impériaux de Schoenbrun (chez Poignée, Paris) munkájából. (1799)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Zamoyski, Jan portréja. (1601)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Mátyás, Magyarország, Csehország és Dalmácia uralkodója.

Szatmári Pap, Károly (UNSPECIFIED): Teleki József képmása. (Unpublished)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Teleki László (1811-1861). (1861)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Madách Imre dolgozószobája az alsósztregovai kastélyban. (1900)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Veres Pálné. (1890)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Madách család sírboltja. (1900)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Az Archaeologiai Bizottság anyagából magyarországi műemlékek felmérési rajzai. Kassa, Szent Erzsébet templom. (Unpublished) (1870)

Hering, George Edwards (Illustrator): Széchenyi István (1791-1860). (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Presburg. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Sclavack peasants. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Theben on the Danube. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Forchtenstein. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Vorspann. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Haiduk. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Pillory. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Castle of Csejta. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Betzko. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Trentsin. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Hungarian tinkers. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Strecsno. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Arva. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Kubin. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Byzantine capital at St. Maria. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Gothic niche at St. Maria. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Ice grotto of Demenfalva. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Castle of Wissegrád. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Pest. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Pest races. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Buda, from the Blocksberg. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Houses under ground. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Füred. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Tihany fossils. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Interior of peasant's cottage. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Toll-bar, near Waitzen. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Nemeti. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Mining students of Schemnitz. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Dyetva peasants. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Field nursing. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): A bathing party at Sliács. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Gateway at Altsohl castle. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Veiled peasant women. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Fall of mountain at Kremnitz. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Smelting-house at Kremnitz. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Noble and servant in full costume. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Lomnitzer head. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Valley of the five lakes. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): A gentleman of the old school. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Hunting scene in the Carpathians. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): A zipser girl. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): German settlers of Schmölnitz. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Castle of Murány. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Tokay. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Coloured map. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Puszta at sunset. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Puszta shepherds. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Rákótzy-nóta. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Hungarian folk song. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Folk song. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Now that the red plum of Besztercze ripens... (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Little Komárom, great Komárom! (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Oh, how dirty is your kerchief! (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Horse mill. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Belgrade. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Border guard-houses. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Babakay. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Sterbeczu almare. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Trajan's tablet. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Plan of via Trajana. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Wallacks. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Pasha's house at Orsova. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): The iron gates. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Remains of Trajan's bridge. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Plan of Trajan's bridge. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Coin of Trajan's bridge. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Turkish aqueduct. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Valley of Mehadia. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Ovid's tower. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Two Wallack heads. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Roman and Dacians from Trajan's column. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Roman temple at Demsus. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Village of Várhely. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Wallack women. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Gipsy girl. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Castle of Hunyad. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Valley of the Maros from Deva castle. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Solitary inn. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Zsibo. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Valley of the Aranyos, at Bare. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Bayluka. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): A second cavern. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): The Detonata. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Valley of Almás. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Kronstadt. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Hermitage of Bucses. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Valley of Bucses. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Transylvanian groom and housemaid. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Old tower at Klausenburg. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Hungarian lady in her national costume. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Women's head dresses. (1839)

Hering, George Edwards (Illustrator): Fiume from the porta Ungarica. (1839)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Duka Tivadar. (1913)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Alexander Csoma de Körös. (1885)

Vahot, Imre (Artist): Gróf Széchenyi István. (1858)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Kemény Simonné gr. Teleki Anna arcképe. (1913)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Bolyai Farkas illusztrációk. (1900)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Vállas Antal. (1850)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): A Wathay-címer a Wathay énekeskönyv címlapján. (1604)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Az Archaeologiai Bizottság anyagából magyarországi műemlékek felmérési rajzai. Kassa, Szent Erzsébet templom. (Unpublished) (1870)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Az Archaeologiai Bizottság anyagából magyarországi műemlékek felmérési rajzai. Kassa, Szent Erzsébet templom. (Unpublished) (1870)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Az Archaeologiai Bizottság anyagából magyarországi műemlékek felmérési rajzai. Kassa, Szent Erzsébet templom. (Unpublished) (1870)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Az Archaeologiai Bizottság anyagából magyarországi műemlékek felmérési rajzai. Kassa, Szent Erzsébet templom. (Unpublished) (1870)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): A brünni "Chronica Hungarorum" illusztrációi. (1488)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): A "Schatzbehalter oder Schrein der wahren Reichtümer des Heils und ewiger Seligkeit" illusztrációi. (1491)

Wolgemut, Michael and Pleydenwurff, Wilhelm and Dürer, Albrecht (Illustrator, Illustrator, Illustrator): A "Liber chronicarum" illusztrációja. (1493)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Az augsburgi "Chronica Hungarorum" illusztrációi. (1488)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): A "Das Buch der Chroniken und Geschichten" illusztrációi. (1500)

Alberty, Antal (Photographer): Márai Sándor akadémiai székfoglalója. (1943)

Hoffmann, Johann Jakob and Hermundt, Jakob and Acsai, János (Artist, Artist, Transcriber): A ferences kegytemplom, kolostor és kálvária Maria Lanzendorfban. (1703)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Városkép variációk : Neiheuser/Érsekújvár/Neuhäusel/Nové Zámky (SK), Sighet/Szigetvár (HU), Possonia/Pozsony/Pressburg/Bratislava (SK), Temesvar/Temesvár/Temeschwar/Timesoara (RO), Zolnok/Szolnok (HU), Giavarino/Nagyvárad/Grosswardein/Oradea (RO), Tokay/Tokaj (HU), Il Famoso Ponte D'Essek/Essegg/Osijek (CRO), Gran/Esztergom (HU), Novigrado/Nógrád (HU), Fileck/Fülek/Filekovo (SK), Vicegrad/Visegrád (HU). (1685)

UNSPECIFIED (UNSPECIFIED): Illusztráció a De sacris stigmatibus Seraphici Patris Francisci kötetből. (Unpublished) (1671)

This list was generated on Fri Apr 19 20:55:45 2024 CEST.